Po obnovi ploščadi bodo pred vhodom v glavno železniško postajo v Mariboru uvedli t.i. Kolesodvor.

Na glavni mariborski železniški postaji se izvaja obnova parkirišča ob železniški postaji ter ureditev ploščadi pred postajo. Obnova naj bi zajemala številne pridobitve, ki bodo ugodne za občane, predvsem za uporabnike javnega prometa in kolesarje.
Preteklo leto je bil  sprejet dokument celostne prometne strategije t.i. mehke mobilnosti, kjer se je mesto Maribor zavezalo, da bo izvajalo ukrepe za vzpodbujanje kolesarjenja, uporabe javnega prometa ter pešačenja. Na Mestni občini Maribor so ob tem dejali: »Ker je prvi stik vsakega turista, ki se pripelje v mesto, lahko ravno železniška ali avtobusna postaja, želimo železniški postaji dati novo ureditev.«
      
Vrednost gradbenih del znaša 71.850 evrov
Obnova parkirišča bo znašala okoli 35 tisoč evrov, dobava kolesarnice ter druge urbane opreme 24 tisoč evrov in zasaditev okoli 9 tisoč evrov. Izvajalec del je Nigrad, ki je zadolžen za tlakovanje okrog lokomotive, postavitev kolesarnice za parkiranje in hrambo koles, postavitev klopi, košev, javne razsvetljave ter horikulturno zasaditev.
Uvedli bodo t.i. Kolesodvor, kjer bodo porabniki javnega prometa svoje kolo lahko shranili na varen način.
Zraven zgoraj omenjenih storitev bodo na dveh bližnjih postajališčih postavili tudi zaslone za prihod in odhod avtobusov v povezavi z železniškim prometom in info tablo s prikazom zasedenosti parkirnih mest na zaprtih parkiriščih v mestu.  Ureditve bodo deležni tudi vozniki taksijev, saj bodo posebej za njih uvedli novo ureditev parkiranja, le-ta pa bo dostopnejša za njihove potnike.
Uvedba Bike & Ride sistema za hranjenje koles
Po obnovi ploščati bodo pred vhodom v železniško postajo uvedli ti. kolesodvor. Uporabniki javnega prometa bodo svoje kolo lahko shranili na varen način. Gre predvsem za kombiniranje javnega prevoza in kolesarjenja po mestu.