DARS
 • 26.07.2021 00:10 - A4, Maribor - MP Gruškovje (Hrvaška), priključek Zakl - mejni prehod Gruškovje v smeri Hrvaške, območje zastojev, dolžina: 500 m.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-105, mejni prehod Metlika, Jurovski brod, čakalne dobe: osebna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila 3 h pri vstopu.
 • 26.07.2021 00:10 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu; osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 26.07.2021 00:10 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Celje vzhod - priključek Dramlje v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po enem pasu.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-683, Lesično - Golobinjek, Sela - Golobinjek, popolna zapora, obnova vozišča, do 15. 8. 2021. Obvoz: Prelasko - Kozje - Lesično - Virštanj in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 26.07.2021 00:10 - Ljubljana, Celovška cesta, oviran promet, spremenjena prometna ureditev, do 27. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-219, Poljčane - Podplat, pri kamnolomu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija priključkov na območju kanoloma, do 13. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-221, Izlake - Zagorje, pri Loki pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, dograditev TK kabelske kanalizacije, do 26. 7. 2021, dnevno med 8. in 17. uro.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Spodnjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, krpanje vozišča, do 30. 7. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce, pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, izdelava mulde, do 26. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-633, Jereka - Jezero, Bohinjska Češnjica - Jereka, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, do 31. 7. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas - Trebija, v Gorenji vasi, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 5. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-930, Pesek - Lukanja, popolna zapora, poškodovano vozišče.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, poškodovano vozišče.
 • 26.07.2021 00:10 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Dramlje - priključek Celje vzhod v smeri Ljubljane, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave in komunalne infrastrukture.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnih postajališč "Davški most", do 30. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 26.07.2021 00:10 - LZ-212370, Letališka cesta, pri avtocestnem priključku inc. Moste, oviran promet, gradnja krožišča, do 31. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 16. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-414, Kamnik - Ločica, pri Šmartnem v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika in trapezne ploščadi, do 14. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad), oviran promet, ureditev krožišča pri TC Supernova Qlandia.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na Cesti Proletarskih brigad, oviran promet, ureditev krožišča pri TC Supernova Qlandia.
 • 26.07.2021 00:10 - Ljubljana, Tbilisijska ulica, pri križišču s Tržaško cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 7. 2021. Obvoz: Jadranska ulica in Jamova cesta.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 1. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, Obrežje - Ljubljana, počivališče Čatež v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - uvoz Obrežje, Mokrice v smeri Novega mesta, dela, zaprt vozni pas.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Obrežje, Mokrice - priključek Drnovo v smeri Ljubljane, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po enem pasu.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Obrežje, Mokrice v smeri Novega mesta, dela, oviran promet.
 • 26.07.2021 00:10 - Domžale - AC priključek Domžale, na avtocestnem nadvozu, izmenično enosmerni promet, zamenjava dilatacije na nadvozu, do 10. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, pri Fokovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje optične kabelske kanalizacije, do 13. 8. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Spodnji Vižingi, izmenično enosmerni promet, gradnje povezovalnega vodovoda (vgradnja AB jaškov), do 31. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Tomačevo v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-425, Šentvid - Šoštanj, Šoštanj - Zavodnje, pri odcepu za Topolšico, popolna zapora, obnova vozišča, do 13. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - Celje, Čopova ulica, popolna zapora, Čopov most. Promet iz smeri mesta na Čopov most je možen, obratno pa ne, do 28. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 9. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-940, Matavun - Zavrhek, v Matavunu, izmenično enosmerni promet, sanacija zidu, do 31. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - A5, Lendava - Maribor, priključek Lipovci - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.07.2021 00:10 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 2. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - priključek Obrežje, Mokrice v smeri Obrežja, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, popolna zapora, obnova cestišča, do 31. 8. 2021. Obvoz: Tomaj−Sežana−Štorje–Dobravlje−Ponikve–Kopriva–Dutovlje in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, prireditev, popolna zapora vsak torek, soboto in nedeljo v juliju in avgustu od 15. ure do polnoči. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-642, Ig - Podpeč, na Igu, popolna zapora, obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča, do 31. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-102, Kalce - Godovič, v Kalcah, dela, izmenično enosmerni promet, do 30. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, oviran promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 30. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Senovem, izmenično enosmerni promet, obnova pločnika, do 18. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 7. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah Markovec – Vrhnika pri Ložu – Viševek – Trzne in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, pri Podigracu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 15. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 26.07.2021 00:10 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 7. 2021. Obvoz: Ižanska cesta, Matena, Brest, Podkraj, Jezero, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 26.07.2021 00:10 - H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, do 30. 8. 2021. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, izmenično enosmerni promet, sanacija in reciklaža vozišča, do 27. 7. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.
 • 26.07.2021 00:10 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - predor Dekani v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Dolenjem Boštanju, izmenično enosmerni promet, odprava posledic skalnega podora.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-636, Lipnica - Gobovce, popolna zapora, obnova vozišča, do 14. 8. 2021. Obvoz: Lipnica–Kamna Gorica–Lancovo–Radovljica–Črnivec–Dobro Polje–Gobovce in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-104, Črnuče - Tomačevo, pred krožiščem Tomačevo, oviran promet, obnova vozišča na obvoznici.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 1. 2022.
 • 26.07.2021 00:10 - A1, Ljubljana - Koper, predor Dekani - razcep Srmin v smeri Kopra, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 24. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - priključek Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 26.07.2021 00:10 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Bežigrad - priključek Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Golavabuki, oviran promet, preplastitev vozišča.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, Stari trg pri Ložu - Markovec, oviran promet, izvedba protiprašne zaščite, do 14. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-108, Šentjakob - Litija, pri odcepu za Videm, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 18. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-4, Mislinja - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-425, Poljana - Šentvid, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije Črna, do 27. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-409, Divača - Kozina, pri avtocestnem priključku Divača, oviran promet, sanacije drsnega vozišča. Promet je prepovedan za tovorna vozila nad 7,5 t. Obvoz je urejen preko avtocestnega priključka Senožeče.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 26. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-452, Žirovnica - Lesce, na Vrbi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije železniškega nadvoza, do 26. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, spremenjena prometna ureditev, do 27. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-421, Štrekljevec - Jugorje, na Osojniku, izmenično enosmerni promet, sanacija zidu.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-430, Stranice - Višnja vas, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: promet v času zapore bo skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-450, Hoče - letališče Maribor, pri letališču, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske steze, do 15. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-622, Goriče - Kal, pri Neverkah, izmenično enosmerni promet, izvedba EK kanalizacije, do 10. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Med delovniki bo v nočnem času od 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V preostalem času je promet urejen izmenično enosmerno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 3. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-430, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 8. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 28. 7. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-430, Slovenska Bistrica - Slivnica, v Slovenski Bistrici pri križišču za Ptuj, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 8. 2020. Obvoz: po glavni cesti Šmarje Sap - Škofljica. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 16. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu in vseh cest, ki vodijo proti mostu, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 31. 8. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 9. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske povezave, fekalne kanalizacije in rekonstrukcije ceste, do 10. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, obnova ceste in železniške proge.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 26.07.2021 00:10 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravskih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 20. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 10. 8. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, popolna zapora, sanacija plazu, do 30. 7. 2021. Obvoz: Žihlava−Križevci pri Ljutomeru−Ljutomer−Ormož–Ptuj–Juršinci in obratno.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 31. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 26.07.2021 00:10 - Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana Vič in Tiblisijsko ulico, oviran promet, promet poteka po enem pasu v vsako smer.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 8. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 26.07.2021 00:10 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 26.07.2021 00:10 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 26.07.2021 00:10 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 26.07.2021 00:10 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021.

AKTUALNO

VEČ NOVIC

Promet je močno povečan na mejnih prehodih s Hrvaško.

Uredništvo19 ur

Nogomet vsak tretji dan nudi priložnost, da pokažeš, kako si imel le slab dan. Takšno je izhodišče Simona Rožmana in vijoličastih po porazu s Hammarbyjem in pred nedeljsko tekmo v Ljudskem vrtu z Domžalami (20.15). Če je merilo lanska sezone, se obeta eksplozija zadetkov.

Jaša Lorenčič23 ur

SLOVENIJA

LAJFSTAJL

DOM

ŠPORT

KULTURA

NA SCENI

NA POT

VEČ NOVIC

Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Na večini mejnih prehodov s Hrvaško nastajajo daljši zastoji.

Uredništvo2 dneva

Da lahko na najpomembnejši dirki sezone kolesarji pokažejo vse, kar zmorejo, mora v ozadju vsake etape usklajeno delovati celotno kolesje Toura – tudi na štirih kolesih.

Oglasno Sporočilo2 tedna

Še letos bo začelo poslovati novo podjetje Bugatti Rimac. V hrvaškem podjetju Rimac Automobili so dejali, da gre za zgodovinsko prelomnico.

Uredništvo3 tedni