DARS
 • 13.05.2021 11:19 - R3-642, Vrhnika - Podpeč, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje vozišča, do 17. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-214, Stari Log - Dvor, pri Smukah, dela, izmenično enosmerni promet.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-402, Dobrovo - Neblo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 16:00.
 • 13.05.2021 11:19 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 30 min pri vstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-11, mejni prehod Dragonja, Kaštel, čakalne dobe: osebna vozila 30 min pri izstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - Koper, pred izvozom Kastelec v smeri Kopra, okvara tovornega vozila, oviran promet.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Mirna Peč - pokrit vkop Karteljevo v smeri Novega mesta, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-214, Kočevje - Stari Log, Stari Log - Kleč, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina) - Šempeter, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1-2 h pri vstopu; osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, pri Podgračenem, oviran promet, izvedbe kablovoda 20 kV.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, interventna zapora zaradi okvare vodovoda, do 14. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-430, Hoče - Maribor, oviran promet, obnova obeležb, do 17:00.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-430, Hoče - Slivnica, oviran promet, obnova obeležb, do 17:00.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-430, Maribor - Hoče, oviran promet, obnova obeležb, do 17:00.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-230, Križevci - Ljutomer, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, priključek Zrkovci - pokrit vkop Malečnik v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, v Starem trgu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, izvedbe vodovodnega priključka, do 28. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-662, Metlika - Božakovo, v Metliki, Cankarjeva cesta, izmenično enosmerni promet, izvedbe fekalne kanalizacije, do 27. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Maribor - Lendava, priključek Turnišče - razcep Dolga vas v smeri Lendave, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Zmincu, izmenično enosmerni promet, sanacije vozišča, do 25. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - H6, Koper - Izola, predor Markovec v smeri Portoroža, dela, zaprt vozni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, Karavanke - Ljubljana, izvoz Kranj zahod iz smeri Karavank, Avstrije, oviran promet, menjava odbojne ogrtaje.
 • 13.05.2021 11:19 - A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, priključek Hajdina - počivališče Dravsko polje v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - Koper, pred počivališčem Risnik v smeri Kopra, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Lendava - Maribor, priključek Pernica - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-694, Velenje - Dobrteša vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-1, Maribor - Ptuj, v Mariboru na Ptujski cesti, zaprt en prometni pas, popravilo varnostne ograje, do 15:00.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Selah pri Dobovi, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 17:00.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Župelevcu, izmenično enosmerni promet, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-103, Nova Gorica - Rožna Dolina, v predoru Panovec, izmenično enosmerni promet, pranje predora, do 16:00. Možni so zastoji.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Trebnje vzhod - priključek Trebnje zahod v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-402, Solkan - Gonjače, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 13:00.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Brežice - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, zastoj tovornih vozil, na odstavnem pasu, dolžina: 5 km.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-675, mejni prehod Slovenska vas, Bregana, naselje, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu in do 30 min pri vstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-228, mejni prehod Zavrč, Dubrava Križovljanska, čakalne dobe: osebna vozila 30 min pri izstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri izstopu; osebna vozila 1 h pri izstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila do 1 h pri izstopu; osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Vrhniki, Sternenova cesta, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Zgornjem Čačiču, na dveh odsekih, popolna zapora, snemanje, do 22. 5. 2021. Obvoz: Kočevska Reka - Štalcerji - Fara - Osilnica in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-935, Fram - Cestnik - Areh, med Planico in odcepom za Frajhajm, popolna zapora, preplastitev vozišča, do 22. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Med delovniki bo v nočnem času od 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V preostalem času je promet urejen izmenično enosmerno.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-724, Berkovci - Kobilje, v Prosenjakovcih, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-636, Podbrezje - Zvirče, pri Podbrezjah, popolna zapora, obnova vozišča, do 27. 5. 2021. Obvoz: po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje. Tudi za vozila brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 3. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-111, Izola - MP Sečovlje, mejni prehod Sečovlje, popolna zapora, zamenjava kontejnerjev, do 31. 5. 2021. Obvoz: mejni prehod Dragonja.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-430, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, Zg. selnica - Sp. Boč, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), dela na elektro omerežju, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Popolne zapore so dovoljenje med 7. in 14.30 ter med 16. in 17. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-207, Črni Vrh - Col, pri Črnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-608, Lokve - Čepovan, pri Lokvah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), modernizacija ceste, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri avtocestnem priključku Razdrto, izmenično enosmerni promet, izvedba prometno tehničnih ukrepov za vodenje in umirjanje prometa, do 13. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Kastelec - Črni Kal, pri Črnem Kalu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vgradnja prometne opreme, do 7. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Šentilj - Maribor, priključek Šentilj - priključek Maribor sever v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Maribor - Šentilj, priključek Maribor sever - priključek Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Maribor - Lendava, uvoz Murska Sobota v smeri Maribora, dela, popolna zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, izmenično enosmerni promet, krpanje vozišča, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Dve pomični polovični zapori.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Lendava - Maribor, priključek Gančani - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Gančani v smeri Lendave, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-659, Stari trg - Kot, v Starem trgu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, interventna zapora, do 21. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, izmenično enosmerni promet, vgradnja elektrovodov, do 21. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Mrzlo Polje - Muljava, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade na stanovanjskem objektu, do 15. 4. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-201, Jesenice - Kranjska Gora - Podkoren, v Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-206, Kranjska Gora - Erika, v Kranjski Gori, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 31. 5. 2021. Obvoz: kratek obvoz je urejen skozi Kranjsko Goro po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-218, Podzemelj - Črnomelj, pri Gradacu, izmenično enosmerni promet, poškodba kanalizacijskega jaška.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico, do 31. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomerju, izmenično enosmerni promet, popolna zapore LC (gradnja kanalizacije Dragomer), do 21. 5. 2021. Obvoz: bo urejen po regionalni cesti Brezovica - Vrhnika.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 8. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-439, Žihlava - Sveti Jurij ob Ščavnici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije in nadgradnje KKS, do 11. 6. 2021, od 7. do 16. ure.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru na Ormoški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije komunalne infrastrukture, do 15. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Novi Cerkvi, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2021. Obvoz: Vojnik - Stranice - Vitanje - Razdelj in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in obnova vozišča, do 5. 11. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-229, Ptuj - Rogoznica, na Ptuju, Osojnikova cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije priključka, do 17. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proleterskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Braniku, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - priključek Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 13.05.2021 11:19 - H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 10. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, izmenično enosmerni promet, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 8. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-218, Črnomelj - Kanižarica, v Črnomlju, na Viniški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mešane kanalizacije, do 21. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-414, Kamnik - Ločica, pri Beli, oviran promet, vpihovanja optičnega kabla, občasno polovična zapora, do 31. 5. 2021, med 8. in 16. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-430, Slovenska Bistrica - Slivnica, v Slovenski Bistrici pri križišču za Ptuj, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-220, Krško - Brežice, v Stari vasi, izmenično enosmerni promet, izvedbe kanalizacije (cevovod in črpališče), do 14. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 13.05.2021 11:19 - H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Soči, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 17. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Postojna - Razdrto, na Slavinjah, oviran promet, izgradnja objekta, do 28. 5. 2021. Po potrebi bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • 13.05.2021 11:19 - Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 14. 5. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-412, Polica - Kr (Kidričeva), pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 17. 5. 2021. Iz smeri Kranja proti Naklem je promet za vozila do 3,5 t in avtobuse preusmerjen na vzporedno kolesarsko/kmetijsko cesto. V tej smeri je promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t ter pešce in kolesarje. Obvoz je možen po vzporednih cestah, za tovorna vozila tudi po avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Iz smeri Naklega proti Kranju je promet urejen po enem pasu, dovoljen pa je tudi za težka tovorna vozila.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, izvedba cestnega priključka, do 14. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • 13.05.2021 11:19 - LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Kastelec - Kozina, Klanec pri Kozini - Kozina, pri podvozu, oviran promet, izvedbe montažnega krožišča, do 14. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (priključevanje trgovskega objekta), do 8. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, oviran promet, promet poteka po enem pasu.
 • 13.05.2021 11:19 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, oviran promet, promet poteka po dveh pasovih.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Kržetih, popolna zapora, obnova cestišča, do 20. 5. 2021. Obvoz: Sodražica - Nova vas - Stari trg pri Ložu - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - A5, Pince - Lendava, pred priključkom Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 26. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 20. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 15. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča. Iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto vzhod proti rondoju ''Tabletka'' promet ni mogoč, do 5. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, gradnja peš in kolesarske povezave, do 15. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 14. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 13.05.2021 11:19 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora, zimske razmere.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora, zimske razmere.
 • 13.05.2021 11:19 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 15. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 27. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 12. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje, do 15. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 17. 5. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 13.05.2021 11:19 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in lokalnih cestah.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, sanacije usada, do 26. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana - Vič in Aškerčevo cesto, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 13.05.2021 11:19 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro.
 • 13.05.2021 11:19 - LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 13.05.2021 11:19 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 13.05.2021 11:19 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 13.05.2021 11:19 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 13.05.2021 11:19 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, poškodbe vozišča in mostne ograje.

AKTUALNO

VEČ NOVIC

Pogoj PCT tako očitno postaja naša nova realnost, saj bo tudi v boljših epidemioloških razmerah, kot so aktualne, dostop do nekaterih storitev omogočen le ob pogoju opravljenega testa, cepljenja ali ob prebolelem koronavirusu.

Uredništvo2 uri

Včeraj sta se župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič in podžupan dr. Samo Peter Medved, pristojen za področje lokalne samouprave, srečala s predstavniki MČ Tabor. V prihodnje bo obnove deležna Koseskega ulica, bolj urejenega prometnega režima pa se lahko nadejajo tudi stanovalci t.i. bumeranga. Občina namerava na pobudo MČ Tabor zagotiviti tudi igrala za invalide.

Sara Jagodič9 ur

SLOVENIJA

LAJFSTAJL

DOM

ŠPORT

KULTURA

NA SCENI

NA POT

VEČ NOVIC

Se vam približuje redni/mali servis vašega vozila VW, Audi, SEAT, Škoda in bi radi prihranili? Za vas imajo odlično rešitev pri Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Oglasno Sporočilo5 ur

Mladina, pozor: tu je deset argumentov, s katerimi boste lažje prepričali starše, da vam priskočijo na pomoč pri nakupu avtomobila. Spoštovani starši, branje toplo priporočamo tudi vam.

Oglasno Sporočilo3 dnevi

Ste vedeli, da je več kot polovica okvar motorja pri starejših vozilih posledica okvarjenega zobatega jermena? Za vas imamo odličen nasvet, kako do ugodne menjave zobatega jermena na vašem vozilu Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Oglasno Sporočilo1 teden